Architect
Katrien Vandenberghe

Zelfstandig architect sinds 1996.
Ontwerpen van nieuwbouw en verbouwingen van woningen en appartementen. Traditioneel massiefbouw, staalbouw, houtskeletbouw, energiezuinig bouwen.

Diensten

Volgende items kunnen onderdeel uitmaken van de opdracht :
*Voorontwerp
*Ontwerp
*Opmaak dossier voor omgevingsaanvraag
*Aanbestedingsdossier en prijsvraag
*Project-coördinatie
*Wettelijk verplichte controle en oplevering
*Projectmanagement
*Schatting
*Coördinatie met bouwpartners zoals ingenieur,
  veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever, ventilatieverslaggever,
  keuringen,
*Coördinatie met gespecialiseerde uitvoerders zoals
  blowerdoortest, zonnepanelen, warmtepompen, …

Werkwijze

Een eerste afspraak om uw project te bespreken is vrijblijvend.
Het ereloon wordt u gedetailleerd aangeboden en besproken.
U kan gaan voor een totaal-aanpak van voorontwerp tot en met eind-afwerking of al starten met een voorontwerp. Dit wordt in een architectuurovereenkomst vast gelegd. 


Welke projecten en welke bouwwijze?

Ontwerpen voor nieuwbouw of verbouwingen van woningen en meergezinswoningen (appartementen), industriegebouwen en kantoren , stallenbouw, infrastructuur rond woningen en winkels. Zelfs uw interieur-meubilair kan getekend worden.  

U kan opteren voor uitvoering in traditioneel massiefbouw, maar ook al eens gedacht aan staalbouw, houtskeletbouw, energiezuinig bouwen, … ?


Contactgegevens        Links


Ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten Oost-Vlaanderen onder stamnummer B100125, Met zetel te Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde.  (www.architect.be) Met beroepsregels :
reglement beroepsplichten
                                                       
Verzekerd bij de maatschappij Protect NV met zetel te 1080 Brussel, Jetsesteenweg 221,  onder polisnummer 00/A4037 en dit conform de bepalingen van het KB van 25/04/2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20/02/1939 op de bescherming van het beroep van architect


© Copyright 2020 M-webdesign - All Rights Reserved